صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه  همایش : شیراز - کیلومتر 5 جاده شهر صدرا- دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - دانشکده علوم انسانی- طبقه اول - اتاق 116
تلفن دبیرخانه همایش:  36191412-071 

وب سایت همایش:                                      http://conf.iaushiraz.ac.ir/ncla2016
 
پست الکترونیکی:                                                       nclaconf@iaushiraz.ac.ir