صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه  همایش : شیراز - کیلومتر 5 جاده شهر صدرا- دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - دانشکده مهندسی ساختمان شماره 2 - طبقه سوم اتاق 312

تلفن دبیرخانه همایش:  36191635-071 

وب سایت همایش:                                      http://conf.iaushiraz.ac.ir/nccpe2016
 
پست الکترونیکی:                                                       nccpeconf@iaushiraz.ac.ir