صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

برگزاری کنگره مهندسی شیمی در سطح ملی، یکی از راه­های مؤثر جهت انتقال دانش فنی و نوآوری­های این رشته بین اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنایع مرتبط با مهندسی شیمی و افزایش اطلاعات آن­ها می­باشد. بنابراین در نظر است تا اولین همایش ملی مهندسی شیمی، نفت و پتروشیمی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با حمایت صنایع، شرکت­ها، سازمان­ها و ارگان­های علمی و دانشگاهی هر سال برگزار گردد­. با توجه به اهمیت برگزاری همایش های علمی در کشور و همچنین نقش سازنده آن در جامعه و دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انتظار دارد با برگزاری این همایش، با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تخصصی در زمینه مهندسی شیمی، نفت و پتروشیمی توسط اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی و افزایش بهره­وری در صنایع مربوطه، گام بردارد.