صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

·        پدیده های انتقال

·        ترمودینامیک

·        فرآیندهای جداسازی

·        مدلسازی و شبیه سازی

·        دینامیک سیالات محاسباتی

·        سنتیک، کاتالیست و طراحی رآکتور

·        کنترل، بهینه سازی و مهندسی فرآیند

·        بیوتکنولوژی، مهندسی پزشکی (بیومدیکال)، صنایع غذایی و دارویی

·        نانوفناوری

·        فناوری و علم پلیمر

·        ازدیاد برداشت، مهندسی نفت و مخازن

·        مهندسی محیط زیست و ایمنی

·        استاندارد سازی و آموزش در مهندسی شیمی

·        انرژی های تجدید پذیر