| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام نتایج داوری مقالات
نتایج داوری مقالات دومین همایش ملی مسکن ایرانی اعلام می گردد.لازم به ذکر است که این لیست مربوط به مقالاتی است که تا تاریخ 5 شهریور به دبیرخانه همایش ارسال گردیده اند و از آنجایی که تاریخ برگزاری همایش به اسفند ماه 1396 موکول گردیده نتایج داوری مقالاتی که از این پس برای همایش ارسال گردند متعاقبا اعلام خواهد گردید.شرکت کنندگان عزیز جهت مشاهده وضعیت پذیرش مقاله خود می توانند اینجا کلیک کنند یا به پنل کاربری خود صفحه وضعیت مقاله مراجعه نمایند.back2017-10-17Voting is0 time