| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تغییر تاریخ برگزاری دومین همایش ملی مسکن ایرانی
به استحضار می رساند به علت تلاقی برگزاری دومین همایش ملی مسکن ایرانی با آغاز سال تحصیلی و عدم حضور اساتید و دانشجویان در تابستان در دانشکده ها و عدم مطلع شدن نسبت به برگزاری  همایش، پژوهشگران زیادی درخواست تمدید مهلت ارسال اصل مقالات را از طریق ایمیل به اطلاع دبیرخانه همایش رسانده اند.

لذا با تصمیم جدید اخذ شده توسط اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش تاریخ برگزاری دومین همایش ملی مسکن ایرانی در روزهای دوم و سوم اسفندماه 1396 خواهد بود
back2017-10-02Voting is0 time