به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه آزاد واحد شیراز خوش آمدید               
سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
13 و 14 اسفند ماه 1393

 محورهای همایش 
1- مدیریت یکپارچه و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک
2- مدیریت تلفیقی آفات، بیماری­های گیاهی و علف­های هرز 
3- کشاورزی دقیق و فناوری­ های نوین
4- کشاورزی ارگانیک 
5- امنیت غذا و انرژی 
6- فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی  
7- بیوتکنولوژی گیاهی 
8- تنوع زیستی
9- مدلسازی
10- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی 
11- فضای سبز شهری 
12- مهندسی ارزش 
13- آلودگی­های زیست­ محیطی 
14- ساختار اقتصادی و مدیریت بیمه محصولات کشاورزی
15-تغییر اقلیم و خشکسالی


Innovations in English Language Teaching,Learning and Assessment
Bahman 1393 20- 21 
Conference Topic
 
Teacher Education
Testing and Assessment
Alternative Assessment
Language Teaching and Learning Methodologies
Language Learner and Teacher Characteristics
ESP and EAP
Research on Teaching /Learning
Second Language Acquisition
Syllabus Design and Curriculum Development
Classroom - Centered Research
Teacher Education and Professional Development
Technology Use in Language Teaching

سبک زندگی امام موسی کاظم (ع)

 8 بهمن ماه 1392

 محورهای همایش 

- سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل فردی   
- سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل خانوادگی 
- سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل سیاسی و اجتماعی
- سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل اقتصادی اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
15 و 16 شهریورماه 1391

محورهای کنفرانس :
- هویت ملی و میراث فرهنگی
- هویت ملی و ارزشهای بومی
- دین و میراث فرهنگی
- هویت ملی و ارزشها
- هویت ملی و امنیت
- هویت ملی و جهاد اقتصادی
- هویت ملی و فرهنگ دینی
- هویت ملی و تعامل با فرهنگ های برون مرزی
- تبیین هویت ملی در هزاره سوم
- و موضوعات مربوطه دیگر در رشته های علوم انسانی ، باستان شناسی ، معماری و هنر

همایش ملی مهندسی کامپیوتر
11 آبان ماه 1391

محورهای همایش :
- مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
- سیستم های هوشمند و محاسبات نرم
- شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده
- سیستم های دیجیتالی
- فناوری اطلاعات

دومین همایش ملی مهندسی مکانیک
3 تا 4 اسفند ماه 1390

محورهای همایش :
- مکانیک سیالات
- انتقال حرارت و ترمودینامیک
- انرژی و محیط زیست
- مکانیک جامدات
- دینامیک، کنترل و ارتعاشات
- ساخت و تولید
- مکانیک خودرو
- بیومکانیک
- مکاترونیک
- میکرو و نانو مکانیک

اولین همایش ملی مسکن ایرانی
27 و 28 مهرماه 1390

محورهای همایش :


کارگروه یک - مسکن ایرانی - مبانی و مفاهیم

کارگروه دو - مسکن ایرانی - فرایند طراحی


کارگروه سه - مسکن ایرانی - زندگی ایرانی

کارگروه چهار - مسکن ایرانی - چالش ها و فرصت ها

اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
4 و 5 خردادماه 1390

محورهای همایش :
1- پترولوژی و ژئوشیمی
2- زمین شناسی اقتصادی و منابع معدنی
3- چینه و فسیل شناسی
4- رسوب شناسی و سنگ رسوبی
5- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
6- زمین شناسی نفت
7- زمین شناسی مهندسی
8- ژئوفیزیک
9- آب شناسی
10- زمین شناسی زیست محیطی
11- سنجش از دور(RS) و (GIS)
12- دانش های نوین(زمین گردشگری،زمین آمار،زمین پزشکی،...)

دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
11 و 12 اسفندماه 1389

محورهای همایش :
- کشاورزی دقیق و توسعه پایدار
- بهره برداری بهبنه از منابع آب و خاک و توسعه پایدار
- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی ، علف های هرز و توسعه پایدار
- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
- ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
- سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن در توسعه پایدار
- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
- کشاورزی زیستی( ارگانیک) وتوسعه پایدار
- هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
- نظلم بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
- نوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
- گیاه پالایی  و نقش آن در توسعه پایدار

همایش ملی آشنایی با فناوری های روز در زمینه مهندسی مکانیک
4 و 5 اسفندماه 1389

محورهای همایش :
- مکانیک سیالات
- انتقال حرارت و ترمودینامیک
- انرژی و محیط زیست
- مکانیک جامدات
- دینامیک، کنترل و ارتعاشات
- ساخت و تولید
- مکانیک خودرو
- بیومکانیک
- مکاترونیک
- میکرو و نانومکانیک

اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
19 و 20 اسفندماه 1388
دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

محورهای همایش :
x  کشاورزی دقیق و توسعه پایدار
x  بهره برداری بهینه از منابع آب و توسعه پایدار
x  بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
x  مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار
x  بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
x  ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
x   خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
x  سیسنم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
x  مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن  بر توسعه پایدار
x  مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
x  کشاورزی زیستی ( ارگانیک ) و توسعه پایدار
x  هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
x  نظام بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

همایش منطقه ای علوم و مهندسی کامپیوتر
29 آذرماه 1388

محورهای همایش :
• معماری سرویس گرا
• تکنولوژی شی گرا
• آزمایش نرم افزار
• مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
• الگوريتم‌ها و نظريه رايانش
• معماري و حساب کامپيوتري
• تجارت الکترونیکی
• شبکه‌هاي کامپيوتري و انتقال داده‌
• امنيت کامپيوتري و رمزنگاري
• معماري نرم‌افزار و معماري سازماني
• پردازش تصوير، بينايي ماشين و گرافيک کامپيوتري
• فناوري های نوین اطلاعات
• مدیریت دانش
• يادگيري ماشين
• شبکه‌هاي عصبي
• مباحث پيشرفته درعلوم و مهندسي کامپيوتر
• و ...

همایش های آرشیو شده
سبک زندگی امام موسی کاظم (ع)
Internatioal Conference on Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation
A National Conference on Innovations in English Language Teaching,Learning,and Assessment
سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
test3
چهارمین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
همایش ملی زیبا شناختی ادبیات
نخستین همایش ملی زیبائی شناسی ادبیات
دومین همایش ملی نوآوری در عرصه آموزش،یادگیری و ارزیابی زبان انگلیسی
همایش ملی مهندسی شیمی و نفت
همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی
نخستین کنگره ملی روانشناسان و مشاوران ایرانی
دومین همایش ملی مسکن ایرانی
گردهمائی استادان گروه معارف دانشگاه های آزاد اسلامی – با موضوع تحول در علوم انسانی
گردهمائی استادان گروه معارف دانشگاه های آزاد اسلامی – با موضوع تحول در علوم انسانی
گردهمائی استادان گروه معارف دانشگاه های آزاد اسلامی – با موضوع تحول در علوم انسانی
گردهمائی استادان گروه معارف دانشگاه های آزاد اسلامی – با موضوع تحول در علوم انسانی
جدیدترین همایش های کشور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

نشانی : شیراز - خیابان قاآنی شمالی

تلفن : 29 الی 2342023

پیش شماره :0713
پیوندها

دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک
دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی