پورتال همایش ها و سمینارهای....
              
درباره ما
30 ارديبهشت ماه 1398
 روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه تهران برای اولین بار ازطرحی به نام دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفت .
در حقیقت سخنان ایشان ، نتایج رایزنی هایی بود که او و دکتر عبدا... جاسبی برای راه اندازی دانشگاه ازاد اسلامی انجام داداه بودند .
دکتر جاسبی می گوید : جناب آقای هاشمی رفسنجانی ، اساسنامه این دانشگاه و طرح آن را خدمت حضرت امام رضوان ا... تعالی عرض کردند و حضرت امام در حقیقت با تأئید و کمک ۱۰ میلیون ریالی خود ، پایه اولیه و اصلی این دانشگاه را پی ریزی کردند ...
بزرگترین حمایتی را که همواره این دانشگاه داشته ، این است که شروع کارش چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی با دست مبارک امام (ره) بوده است . در آذر ماه همان سال اساسنامه دانشگاه نوشته شد که بر اساس آن دانشگاه مؤسسه عام المنفعه ای معرفی گرید که همه هزینه های آن صرف امور مربوط به دانشگاه می شود .
 ۳ ماه بعد روز چهارم اسفند ماه سال ۱۳۶۱ در گوشه ای از روزنامه رسمی ایران آگهی به چشم می خورد که موجودیت دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام می داشت . 

گردهمائی استادان گروه معارف دانشگاه های آزاد اسلامي
10 بهمن ماه 1396
9 و 10 اسفندماه 1396

دانشکده هنر و معماری
محورهای همایش :
تبین تحول در علوم انسانی و نقش آن در غنابخشی به
دروس معارف اسلامی جهت اساتید معارف کل کشور

دومین همایش ملی مسکن ایرانی
05 آذر ماه 1396
9 و 10 اسفندماه 1396

دانشکده هنر و معماری
محورهای همایش :
کارگروه اول: مسکن ایرانی – مبانی و مفاهیم
 • مفاهیم و تعاریف
 • ریشه های شکل گیری و تاریخچه
 • سیر تحول تاریخی مسکن ایرانی در مفهوم و کالبد
 • سیر اندیشه های ایرانی در رابطه با مسکن
 • نگاه عامیانه و تخصصی به مسکن ایرانی
 • خصوصیات و ویژگی های مسکن ایرانی
کارگروه دوم: مسکن ایرانی – فرآیند طراحی و نمونه های موردی
 • شیوه ها و روش ها در فرآیند طراحی مسکن ایرانی
 • بایدها و نبایدها در فرآیند طراحی مسکن ایرانی
 • مسکن ایرانی؛ فرم گرایی یا عملکردگرایی
 • اجزاء و عناصر مسکن ایرانی
 • تمایزبخشی مسکن ایرانی با الگوهای جهانی
 • تحلیل نمونه های موردی موفق در طراحی مسکن ایرانی
کارگروه سوم: مسکن ایرانی – شهر ایرانی
 • مسکن ایرانی و زمینه گرایی شهری
 • آسیب شناسی مسکن معاصر در بافت شهری در ایران
 • رابطه متقابل مسکن و بافت شهری در ایران
 • نقش مسکن ایرانی در شهرهای ایرانی
کارگروه چهارم: مسکن ایرانی – چالش ها و فرصت ها
 • سیاست های تامین مسکن در ایران
 • مسکن ایرانی، بافت های فرسوده و بافت های تاریخی
 • مسکن ایرانی و انگاره پایداری
 • الگوهای جدید مسکن ایرانی، پیشنهادها و راهکارها

اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
05 آبان ماه 1393
13 و 14 اسفندماه 1393

دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محورهای همایش :
کشاورزی دقیق و توسعه پایدار
بهره برداری بهینه از منابع آب و توسعه پایدار
بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار
بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
سیسنم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن بر توسعه پایدار
مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
کشاورزی زیستی ( ارگانیک ) و توسعه پایدار
هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
نظام بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

همایش منطقه ای علوم و مهندسی کامپیوتر
06 مهر ماه 1388
29 آذرماه 1388

محورهای همایش :
معماری سرویس گرا
تکنولوژی شی گرا
آزمایش نرم افزار
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
الگوريتم‌ها و نظريه رايانش
معماري و حساب کامپيوتري
تجارت الکترونیکی
شبکه‌هاي کامپيوتري و انتقال داده‌
امنيت کامپيوتري و رمزنگاري
معماري نرم‌افزار و معماري سازماني
پردازش تصوير، بينايي ماشين و گرافيک کامپيوتري
فناوري های نوین اطلاعات
مدیریت دانش
يادگيري ماشين
شبکه‌هاي عصبي
مباحث پيشرفته درعلوم و مهندسي کامپيوتر
و ...

همایش های جاری
تماس با ما
 آدرس: شیراز، کیلومتر ۵ شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز تلفن: ۴۴-۳۶۴۱۰۰۴۱-۰۷۱ نمابر: ۳۶۴۱۰۰۵۹-۰۷۱ صندوق پستی: ۷۱۹۹۳-۵ ، ۷۱۹۹۳-۳ ، ۷۱۹۹۳-۲ ، ۷۱۹۹۳-۱ کد پستی : ۷۴۷۳۱ - ۷۱۹۸۷
جدیدترین همایش های کشور