همایش های جاری

تماس با ما
شیراز، کیلومتر ۵ شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تلفن: ۴۴-۳۶۴۱۰۰۴۱-۰۷۱
نمابر: ۳۶۴۱۰۰۵۹-۰۷۱
صندوق پستی: ۷۱۹۹۳-۵
کد پستی : ۷۱۹۸۷-۷۴۷۳۱
همایش های آرشیو شده
Innovations in English Language 1. Teaching,Learning and Assessment

2. سبک زندگی امام موسی کاظم (ع)

3. اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی

4. همایش ملی مهندسی کامپیوتر

5. دومین همایش ملی مهندسی مکانیک

6. اولین همایش ملی مسکن ایرانی

7. اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

8. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار

9. همایش ملی آشنایی با فناوری های روز در زمینه مهندسی مکانیک

10. اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار

11. همایش منطقه ای علوم و مهندسی کامپیوتر

12.گردهمائی استادان گروه معارف دانشگاه های آزاد اسلامي
گردهمائی استادان گروه معارف دانشگاه های آزاد اسلامي
9 و 10 اسفندماه 1396
دانشکده هنر و معماری
محورهای همایش :
تبین تحول در علوم انسانی  و نقش آن در غنابخشی به
دروس معارف اسلامی جهت اساتید معارف کل کشور


دومین همایش ملی مسکن ایرانی
9 و 10 اسفندماه 1396
دانشکده هنر و معماری
محورهای همایش :
کارگروه اول: مسکن ایرانی – مبانی و مفاهیم
 • مفاهیم و تعاریف
 • ریشه های شکل گیری و تاریخچه
 • سیر تحول تاریخی مسکن ایرانی در مفهوم و کالبد
 • سیر اندیشه های ایرانی در رابطه با مسکن
 • نگاه عامیانه و تخصصی به مسکن ایرانی
 • خصوصیات و ویژگی های مسکن ایرانی
کارگروه دوم: مسکن ایرانی – فرآیند طراحی و نمونه های موردی
 • شیوه ها و روش ها در فرآیند طراحی مسکن ایرانی
 • بایدها و نبایدها در فرآیند طراحی مسکن ایرانی
 • مسکن ایرانی؛ فرم گرایی یا عملکردگرایی
 • اجزاء و عناصر مسکن ایرانی
 • تمایزبخشی مسکن ایرانی با الگوهای جهانی
 • تحلیل نمونه های موردی موفق در طراحی مسکن ایرانی
کارگروه سوم: مسکن ایرانی – شهر ایرانی
 • مسکن ایرانی و زمینه گرایی شهری
 • آسیب شناسی مسکن معاصر در بافت شهری در ایران
 • رابطه متقابل مسکن و بافت شهری در ایران
 • نقش مسکن ایرانی در شهرهای ایرانی
کارگروه چهارم: مسکن ایرانی – چالش ها و فرصت ها
 • سیاست های تامین مسکن در ایران
 • مسکن ایرانی، بافت های فرسوده و بافت های تاریخی
 • مسکن ایرانی و انگاره پایداری
 • الگوهای جدید مسکن ایرانی، پیشنهادها و راهکارها

اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
19 و 20 اسفندماه 1388
دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محورهای همایش :
کشاورزی دقیق و توسعه پایدار
بهره برداری بهینه از منابع آب و توسعه پایدار
بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار
بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
سیسنم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن  بر توسعه پایدار
مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
کشاورزی زیستی ( ارگانیک ) و توسعه پایدار
هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
نظام بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار


همایش منطقه ای علوم و مهندسی کامپیوتر
29 آذرماه 1388
محورهای همایش :
معماری سرویس گرا
تکنولوژی شی گرا
آزمایش نرم افزار
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
الگوريتم‌ها و نظريه رايانش
معماري و حساب کامپيوتري
تجارت الکترونیکی
شبکه‌هاي کامپيوتري و انتقال داده‌
امنيت کامپيوتري و رمزنگاري
معماري نرم‌افزار و معماري سازماني
پردازش تصوير، بينايي ماشين و گرافيک کامپيوتري
فناوري های نوین اطلاعات
مدیریت دانش
يادگيري ماشين
شبکه‌هاي عصبي
مباحث پيشرفته درعلوم و مهندسي کامپيوتر
و ...