اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

محورهای همایش

1. سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل فردی

2.سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل خانوادگی

3.سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل سیاسی و اجتماعی

4.سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل اقتصادی

...
برای رؤیت محورهای اصلی و فرعی همایش به ادامه مطلب بروید.


 

محورهای اصلی و فرعی همایش
 


1. سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل فردی :  
 •  بهداشت
 •  عبادت
 • محبت و دوستی
 • عزت نفس
 • صبر و بردباری
 • بخشندگی
 • و...
2.سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل خانوادگی : 
 • تعامل زوجین
 • رابطه والدین و فرزندان
 • روابط متقابل فرزندان با یکدیگر
 • الگوی مسکن مناسب
 • اوقات فراغت خانواده
 • خانواده و خویشاوندان
 • رابطه خانواده و دیگران
 • و ...
 •  
3.سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل سیاسی و اجتماعی :

 • مدیریت
 • تقیه
 • آداب و رسوم اجتماعی
 • سبک زندگی سیاسی
 • مسئولیت همگانی در اصلاح سبک زندگی
 • تعامل صحیح با دیگر مذاهب
 • امید و نشاط در جامعه اسلامی
 • تبلیغ و ترویج دین
 • عدالت اجتماعی
 • انضباط اجتماعی
 • و...
 •  
4.سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در مسائل اقتصادی :
 • کار و تلاش
 • الگوی مصرف
 • فرهنگ و وجدان کار
 • عدالت اقتصادی
 • و...


بازگشت1392/08/01امتیازدهی شده12 مرتبه