صفحه اصلی > هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس
.: هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس

هزینه ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس:
 • بدون ارائه مقاله و پوستر ویژه اساتید دانشگاه و اعضاء هیات علمی – 60.000 تومان
 • بدون ارائه مقاله و پوستر ویژه دانشجویان – 50.000 تومان
 • بدون ارائه مقاله و پوستر ویژه داوطلبان آزاد – 50.000 تومان
 • با ارائه مقاله و پوستر ویژه اساتید دانشگاه و اعضاء هیات علمی – 150.000 تومان
 • با ارائه مقاله و پوستر ویژه دانشجویان – 100.000 تومان
 • با ارائه مقاله و پوستر ویژه داوطلبان آزاد – 100.000 تومان
 
هزینه خدمات ویژه جهت شرکت کنندگان در کنفرانس به غیر از ارائه کنندگان (با 30% تخفیف):
 • یک شب در هتل بزرگ چمران (5 ستاره) محل برگزاری کنفرانس – 84.000 تومان
 • یک شب در خوابگاه مناسب در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس، ویژه دانشجویان دختر- 15.000 تومان
 • یک شب در خوابگاه مناسب در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس، ویژه دانشجویان پسر - 15.000 تومان
 
هزینه خدمات ویژه جهت ارائه کنندگان مقالات (با 50 % تخفیف):
 • یک شب در هتل بزرگ چمران (5 ستاره) محل برگزاری کنفرانس  ویژه اساتید (اتاق یک تخته) – 60.000 تومان
 • یک شب در هتل بزرگ چمران (5 ستاره) محل برگزاری کنفرانس  ویژه اساتید (اتاق دو تخته) – 120.000 تومان
 
سایر هزینه های پرداختی به هتل برای هر روز شامل هزینه نهار و میان وعده -25.000 تومان می باشد (با احتساب تخفیف ویژه)
 
 
 
نمای بیرونی هتل بین المللی چمران
محل برگزاری کنفرانس