اطلاع رسانی > خبرنامه >
.: خبرنامه


کاربران گرامی

با سلام و ضمن تشکر از همراهی بسیار ارزشمند شما در طول برگزاری همایش بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی ، با عنایت به تماس های مکرر از سوی شما عزیزان در رابطه با دسترسی به کتابچه همایش به استحضار می رساند تعداد معدودی کتابچه همایش موجود می باشد . در صورت نیاز با واریز مبلغ 100/000 ریال ( 10 هزار تومان) به حساب سیبا ( بانک ملی )،  به شماره : 0105709617006 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) نسبت به تهیه کتابچه اقدام نمایید. بدیهی است دبیرخانه همایش از طریق پست کتابچه مورد نظر را برای شما عزیزان ارسال خواهد کرد.


با تشکر
دبیرهمایش - دکتر طاهری


بازگشت1391/07/30امتیازدهی شده0 مرتبه