ارزیابی مقالات                دسترسی به کتابچه همایش
  خبرنامه
  شماره حساب های مربوط به پرداخت هزینه های کنفرانس
 1. جهت ثبت نام در همایش
  • 0105709617006 (حساب سبیا به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)
 2. جهت رزرو هتل و یا خوابگاه (به یکی از حسابهای زیر)
  • 0302365903008 (حساب سبیا به نام عبدالمحمد طاهری)
  • 6945802717 (حساب جام به نام عبدالمحمد طاهری)The 1st International Conference On
 
The Role Of The Cultural Heritage On The National Identity Formationاولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی 
که با مشارکت مستقیم دانشگاه توکیو و بهره گیری از اساتید دانشگاه های معتبر بین المللی : کانادا ، استرالیا و آمریکا ، برگزار خواهد شد.

 • هویت ملی و میراث فرهنگی
 • هویت ملی و ارزشهای بومی
 • دین و میراث فرهنگی
 • هویت ملی و ارزشها
 • هویت ملی و امنیت
 • هویت ملی و جهاد اقتصادی
 • هویت ملی و فرهنگ دینی
 • هویت ملی و تعامل با فرهنگ های برون مرزی
 • تبیین هویت ملی در هزاره سوم
 • و موضوعات مربوطه دیگر در رشته های علوم انسانی,باستان شناسی,معماری و هنر
   
دبیرخانه کنفرانس
آدرس دبیر خانه : شیراز ، کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا ، مجتمع پردیس ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، طبقه اول ، اتاق معاونت آموزشی دانشکده

تاریخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1391
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 تیرماه 1391
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 15 مردادماه 1391
تاریخ اعلام نتایج پذیرش چکیده مقالات: 25 تیرماه 1391
تاریخ اعلام نتایج پذیرش اصل مقالات(به صورت سخنرانی، پوستر و چاپ): 25 مردادماه 1391
آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در همایش 30 مرداد تا 9 شهریور1391


برگزار کنندگان
حامیان