جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه به گزینه اطلاع رسانی بخش فایل ها مراجعه شود.
جهت دریافت راهنمای نگارش به گزینه اطلاع رسانی، بخش فایل ها مراجعه شود.
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

بدون شک سهم عمده ای از اعتلای امروز و چشم انداز روشن توسعه پایدار ایران اسلامی، مرهون بخش کشاورزی است. در این اثنا جهت حصول به یک همگرایی نظری و همفکری عملی در بین محققین و پژوهشگران سراسر کشور و همچنین آگاهی بخشی به بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی و دانشجویان و ایجاد تعامل و تبادل علمی محققین و استادان، سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو در تاریخ 13 و 14 اسفندماه 1393 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار می گردد.