جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه به گزینه اطلاع رسانی بخش فایل ها مراجعه شود.
جهت دریافت راهنمای نگارش به گزینه اطلاع رسانی، بخش فایل ها مراجعه شود.
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1- مدیریت یکپارچه و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک

2- مدیریت تلفیقی آفات، بیماری­های گیاهی و علف­های هرز

3- کشاورزی دقیق و فناوری­ های نوین

4- کشاورزی ارگانیک

5- امنیت غذا و انرژی

6- فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی  

7- بیوتکنولوژی گیاهی

8- تنوع زیستی

9- مدلسازی

10- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی

11- فضای سبز شهری

12- مهندسی ارزش

13- آلودگی­های زیست­ محیطی

14- ساختار اقتصادی و مدیریت بیمه محصولات کشاورزی

15-تغییر اقلیم و خشکسالی