جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه به گزینه اطلاع رسانی بخش فایل ها مراجعه شود.
جهت دریافت راهنمای نگارش به گزینه اطلاع رسانی، بخش فایل ها مراجعه شود.
صفحه اصلی > راهنمای حامیان
.: راهنمای حامیان

 قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی

علاقمند به حمایت از سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار

اشخاص حقیقی و حقوقی جهت حمایت مالی، چاپ لوگو و یا برگزاری جلسه اختصاصی می توانند با هماهنگی دبیر کنگره اقدام نمایند.

انواع حمایت های مالی و خدمات آن به شرح زیر می باشد:
1-حامیان مالی طلائی (یکصد میلیون ریال و بیشتر):
الف- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي مالي همايش در كاتالوگ‌ها، پوسترها، و روي جلد كتاب يا CD
ب- 
حضور نمایندگان سازمان در جمع مسئولين در مراسم افتتاحیه و  اختتاميه
ج- 
اختصاص فضاي 2 عدد استند در سالن های برگزاری همايش
د- 
قراردادن كاتالوگ‌هاي حامي در سالن و محتويات پكيج شركت­ كنندگان
ه- 
اهدا لوح تقدير به حامي همايش در مراسم اختتاميه
و- اختصاص فضای سمینار به مدت دو ساعت جهت برگزاری جلسه و معرفی سازمان
ز- 
اختصاص فضاي درج 2 صفحه آگهي تبليغاتي در كتاب يا CD همايش
2- حامیان مالی نقره ای (پنجاه میلیون ریال و بیشتر):
الف- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي مالي همايش در كاتالوگ‌ها، پوسترها، و روي جلد كتاب يا CD
ب- 
حضور نمایندگان سازمان در جمع مسئولين در مراسم افتتاحیه و  اختتاميه
ج- 
اختصاص فضاي 2 عدد استند در سالن های برگزاری همايش
د- 
قراردادن كاتالوگ‌هاي حامي در سالن و محتويات پكيج شركت­ كنندگان
ه- 
اهدا لوح تقدير به حامي همايش در مراسم اختتاميه
و- 
اختصاص فضاي درج 2 صفحه آگهي تبليغاتي در كتاب يا CD همايش
3- حامیان مالی برنزی (ده میلیون ریال و بیشتر):
الف- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي مالي همايش در كاتالوگ‌ها، پوسترها، و روي جلد كتاب يا CD
ب- 
اختصاص فضاي 2 عدد استند در سالن های برگزاری همايش
ج- قراردادن كاتالوگ‌هاي حامي در سالن و محتويات پكيج شركت­ كنندگان

دبیر همایش آماده دریافت نظرات و پیشنهادات عزیزان جهت حمایت های مالی و معنوی  می باشد.
حامیان محترم مالی ضمن هماهنگی می توانند مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 0105709617006 بانک ملی شعبه کوثر شیراز به نام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز نموده و جهت درخواست خدمات اقدام نمایند.