جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه به گزینه اطلاع رسانی بخش فایل ها مراجعه شود.
جهت دریافت راهنمای نگارش به گزینه اطلاع رسانی، بخش فایل ها مراجعه شود.
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

زمان برگزاری همایش: 13 و 14 اسفند 93

شروع پذیرش مقاله: 15 آذر 93

پایان پذیرش مقاله: 22 بهمن

اعلام نتایج داوری: 29 بهمن

     آخرین مهلت ثبت­ نام: 6 اسفند