جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه به گزینه اطلاع رسانی بخش فایل ها مراجعه شود.
جهت دریافت راهنمای نگارش به گزینه اطلاع رسانی، بخش فایل ها مراجعه شود.
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

محل برگزاری پانل های تخصصی همایش

محل برگزاری پانل های تخصصی همایش ... برای دیدن آدرس به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

 مکان پانل های تخصصی : کیلومتر 5 جاده صدرا ، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دانشکده علوم کشاورزی

زمان چهارشنبه 13 اسفند ساعت 14 

پنج شنبه 14 اسفند ساعت 9 


بازگشت1393/12/12امتیازدهی شده1 مرتبه