جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه به گزینه اطلاع رسانی بخش فایل ها مراجعه شود.
جهت دریافت راهنمای نگارش به گزینه اطلاع رسانی، بخش فایل ها مراجعه شود.
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

بازتاب برگزاری سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار در خبرگزاری ها و سایت های خبری

برگزاری سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار در خبرگزاری های مختلف مورد پوشش قرار گرفت.


ادامه مطلب1393/12/14امتیازدهی شده7 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
7

آدرس محل افتتاحیه

جهت مشاهده آدرس به ادامه مطلب مراجعه کنید . با تشکر


ادامه مطلب1393/12/12امتیازدهی شده1 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

محل برگزاری پانل های تخصصی همایش

محل برگزاری پانل های تخصصی همایش ... برای دیدن آدرس به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


ادامه مطلب1393/12/12امتیازدهی شده1 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

برنامه زمانبندی ارائه پوستر همایش

برنامه زمانبندی ارائه پوستر همایش
جهت دانلود به منوی اطلاع رسانی بخش فایلها مراجعه کنید ...

ادامه مطلب1393/12/11امتیازدهی شده2 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
2

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر